Mārketinga funelis, interneta reklāma

Modris Šķēls 20.11.2020

Mārketinga funelis mCloud reklāmas aģentūra

Dalīties ar rakstu

Kas ir mārketinga funelis interneta reklāmā ?

Mārketinga funeli vislabāk varētu raksturot kā karti, kas palīdz uzņēmējam izprast sava esošā mārketinga plāna efektivitāti. Konkrētais funelis iedalās trīs stratēģiski svarīgās daļās, proti, top of funnel (ToF), middle of funnel (MoF) un bottom of funnel (BoF). Šis funeļa princips ļauj uzņēmējam noskaidrot, cik daudz lietotāju nonāk līdz BoF sadaļai un veic pirkumu, kā arī to, cik potenciālo pircēju nav nonākuši tālāk par lapas vispārēju apskati vai uzkavēšanos kādā konkrētā mājas lapas sadaļā.

Mārketinga funelis struktūra mCloud reklāmas aģentūra

Kur mārketinga funelis strādā visefektīvāk?

Mārketinga funelis pēc būtības ir piemērots visdažādākajām platformām. Arī specifisku Facebook ads vai Google ads funeļu veidošana ir pieļaujama, taču veiksmīgi izveidota interneta reklāma un uz rezultātiem orientēts mārketinga funelis, kas ir piemērots tieši Jūsu uzņēmuma piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem, būs efektīvs jebkurā no reklāmas platformām.

Kur iespējams izstrādāt mārketinga funeļa stratēģiju?

Mūsdienīga un īpaši Jūsu produktam vai pakalpojumam pielāgota mārketinga funeļa izstrāde, kā arī ar to saistītie SEO, Facebook Ads un Google Ads risinājumi ir pieejami izstrādei ‘’mCloud’’ stratēģiskajā mārketinga aģentūrā. Konkrētās aģentūras piedāvājumā ietilpst tādi svarīgi reklāmas punkti kā adwords risinājumi, meklētājprogrammu reklāma (SEM) un citi ar interneta reklāmu saistītie pakalpojumi.

Kāpēc mārketinga funelis ir tik būtisks?

Mārketinga funeļa stratēģija ir veids , kā ātri, ērti un efektīvi targetēt ļoti plašu lietotāju īpatsvaru, lai pēcāk no šīs auditorijas izfiltrētu tās patērētāju grupas, kas ir gatavas pie Jums iepirkties jau tūliņ, kā arī noteikt to lietotāju daudzumu, kuriem ir nepieciešams tālāks pamudinājums uz Jūsu interesēs esošo rīcību.

Kā mārketinga funelis palīdz Jūsu uzņēmumam pārdot?

Izanalizējot sava uzņēmuma mārketinga funeļa darbību, Jūs varat izdarīt visai noderīgus secinājumus, piemēram, kurā no mārketinga funeļa fāzēm Jūs zaudējat proporcionāli lielāko skaitu interesentu. Šī informācija precīzi norādīs uz to reklāmas sadaļu, kurai nepieciešami tūlītēji uzlabojumi.

seo rokasgrāmata 2021 reklāma 100x100